Hospice Zutphen

Vacature geestelijk verzorger

FUNCTIE EISEN Geestelijk verzorger m/v
Het Hospice Zutphen zoekt een geestelijk verzorger die:

 • academisch werk- en denkniveau heeft;
 • functiegerichte opleiding op het gebied van theologie, humanistiek of anderszins. heeft gevolgd;
 • professionele en ambtshalve begeleiding van en ondersteuning aan gasten en naasten bij hun zingeving en spiritualiteit kan verlenen. Dit vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging;
 • professionele adviezen betreffende ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten aan betrokkenen in het hospice kan verstrekken;
 • een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, tact en geduld heeft;
 • in staat is mensen te stimuleren en verbinden;
 • aandachtig, liefdevol en luisterend aanwezig is;
 • niet sturend is;
 • een diepere laag kan signaleren;
 • de balans bewaart tussen afstand en nabijheid;
 • integer is; vertrouwen biedt;
 • begrijpt en steunt;
 • spirituele counselingsvaardigheden bezit;
 • een open visie en instelling heeft;
 • beschikt over basiskennis van de religies;
 • kennis heeft van de presentiebenadering en deze onderschrijft;
 • 2x per jaar organiseert en medewerking verleent aan de herdenkingsbijeenkomsten;
 • bij voorkeur lid is van de beroepsgroep VGVZ.
 • in bezit is van V.O.G.

We bieden naast de voldoening die “een bijdrage leveren” geeft, uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden en een beloning conform de CAO VVT.

 

PROFIELSCHETS GEESTELIJK VERZORGER HOSPICE ZUTPHEN.

We onderscheiden drie pijlers van zorg: de lichamelijke, psychosociale en de spirituele. Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel binnen de palliatieve terminale zorg. Spiritualiteit heeft te maken met zingeving. Rondom sterven en dood spelen religie en spiritualiteit vaak een wezenlijke rol. Het belangrijkste aspect van spirituele zorg is: “Een klimaat van attente aandacht”. Hierbij is het bieden van ondersteuning in het zoeken naar en vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen van groot belang.


Een geestelijk verzorger is specialist op het gebied van zingevingvragen.

Bij het individuele proces van zingeving en zinervaring kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen een wezenlijke rol spelen. Een geestelijk verzorger is in staat om vorm en inhoud te geven aan overgangsmomenten in het leven van mensen.

Op basis van zijn/haar functie kan een geestelijk verzorger op eigen initiatief contact leggen met de gast en/of zijn naasten en met medewerkers. Een geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor het bieden van geestelijke zorg, afgestemd op de behoefte van de gast of, indien gewenst,van familie en naasten en van medewerkers.

Een geestelijk verzorger gaat uit van gelijkwaardigheid van de mensen met en voor wie hij/zij werkzaam is. Hij/zij werkt vanuit respect voor en met in achtneming van de levensbeschouwelijke opvattingen van de gast, familie en medewerkers.


Voor deze functie is het belangrijk dat de kandidaat

 • flexibel inzetbaar is
 • woonachtig is in Zutphen of directe omgeving
 • zowel zelfstandig als in een team kan functioneren
 • in staat is om in de palliatieve fase gasten en hun naasten te ondersteunen bij het evalueren van hun leven.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig