Hospice Zutphen

Vacature geestelijk verzorger

FUNCTIE EISEN Geestelijk verzorger m/v
Het Hospice Zutphen zoekt een geestelijk verzorger die:

 • academisch werk- en denkniveau heeft;
 • functiegerichte opleiding op het gebied van theologie, humanistiek of anderszins. heeft gevolgd;
 • professionele en ambtshalve begeleiding van en ondersteuning aan gasten en naasten bij hun zingeving en spiritualiteit kan verlenen. Dit vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging;
 • professionele adviezen betreffende ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten aan betrokkenen in het hospice kan verstrekken;
 • een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, tact en geduld heeft;
 • in staat is mensen te stimuleren en verbinden;
 • aandachtig, liefdevol en luisterend aanwezig is;
 • niet sturend is;
 • een diepere laag kan signaleren;
 • de balans bewaart tussen afstand en nabijheid;
 • integer is; vertrouwen biedt;
 • begrijpt en steunt;
 • spirituele counselingsvaardigheden bezit;
 • een open visie en instelling heeft;
 • beschikt over basiskennis van de religies;
 • kennis heeft van de presentiebenadering en deze onderschrijft;
 • 2x per jaar organiseert en medewerking verleent aan de herdenkingsbijeenkomsten;
 • bij voorkeur lid is van de beroepsgroep VGVZ.
 • in bezit is van V.O.G.

We bieden naast de voldoening die “een bijdrage leveren” geeft, uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden en een beloning conform de CAO VVT.

 

PROFIELSCHETS GEESTELIJK VERZORGER HOSPICE ZUTPHEN.

We onderscheiden drie pijlers van zorg: de lichamelijke, psychosociale en de spirituele. Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel binnen de palliatieve terminale zorg. Spiritualiteit heeft te maken met zingeving. Rondom sterven en dood spelen religie en spiritualiteit vaak een wezenlijke rol. Het belangrijkste aspect van spirituele zorg is: “Een klimaat van attente aandacht”. Hierbij is het bieden van ondersteuning in het zoeken naar en vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen van groot belang.


Een geestelijk verzorger is specialist op het gebied van zingevingvragen.

Bij het individuele proces van zingeving en zinervaring kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen een wezenlijke rol spelen. Een geestelijk verzorger is in staat om vorm en inhoud te geven aan overgangsmomenten in het leven van mensen.

Op basis van zijn/haar functie kan een geestelijk verzorger op eigen initiatief contact leggen met de gast en/of zijn naasten en met medewerkers. Een geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor het bieden van geestelijke zorg, afgestemd op de behoefte van de gast of, indien gewenst,van familie en naasten en van medewerkers.

Een geestelijk verzorger gaat uit van gelijkwaardigheid van de mensen met en voor wie hij/zij werkzaam is. Hij/zij werkt vanuit respect voor en met in achtneming van de levensbeschouwelijke opvattingen van de gast, familie en medewerkers.


Voor deze functie is het belangrijk dat de kandidaat

 • flexibel inzetbaar is
 • woonachtig is in Zutphen of directe omgeving
 • zowel zelfstandig als in een team kan functioneren
 • in staat is om in de palliatieve fase gasten en hun naasten te ondersteunen bij het evalueren van hun leven.
Continue Reading

St. Vrienden Hospice Zutphen zoekt een penningmeester m/v

In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid zijn wij op zoek naar een penningmeester. De bestuursleden van de Stichting Vrienden hebben affiniteit met het hospice en zijn net als de rest van het team vrijwilliger. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals- thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor familie en mantelzorgers blijft er alle ruimte om daar zelf een aandeel in te houden en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Het hospice is er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of financiële draagkracht. De Stichting Vrienden Hospice Zutphen richt zich op het werven van middelen om het Hospice voor iedereen toegankelijk te houden.

De penningmeester heeft naast de gebruikelijke bestuurstaken de verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken binnen de stichting. Hij of zij is lid van de financiële driehoek, verder bestaande uit het hoofd administratie en de penningmeester van de Stichting Hospice Zutphen, en neemt deel aan vergaderingen en overlegsituaties.
Hij of zij is, net als de rest van het bestuur, vrijwilliger en heeft affiniteit met het hospice en onderschrijft de visie, de missie en de doelstellingen. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren, verpleegkundigen en bestuursleden.
Het hospice is een bijna-zoals-thuis huis, dat draait op een honderdtal zeer gedreven vrijwilligers, twee coördinatoren een geestelijk verzorger en een vast team verpleegkundigen.

De financiële situatie van het Hospice is gezond, mede door de steun van de Stichting Vrienden Hospice Zutphen (gastenfonds).
De administratie is handen van het hoofd administratie met twee financieel-administratief medewerkers en drie secretarieel-administratief medewerkers ( allen parttime en vrijwilliger). De administratie wordt door dit team gedaan met een online boekhoudpakket.

Functieprofiel

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:
– academisch werk- en denkniveau
– bestuurlijke ervaring
– op strategisch niveau kunnen denken en handelen
– leidinggevende capaciteiten
– goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
– sociale vaardigheden
– analytische vaardigheden voor financiële zaken
– affiniteit met een hospice en haar omgeving

Hij of zij
– is integer
– heeft empathisch vermogen
– werkt graag in teamverband, heeft ervaring in het werken met vrijwilligers
– kan enthousiasmeren
– heeft ook overdag tijd
– bij voorkeur woonachtig in omgeving van Zutphen.
– levert een VOG aan
– beschikt over een relevant netwerk
– heeft ervaring als penningmeester in een complexere omgeving.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, Jan Fikken, tel. 0575-844661, email: j.fikken@upcmail.nl.

Reageren
Bij interesse verzoeken wij u uw reactie, voorzien van C.V., te sturen naar: Stichting Vrienden Hospice Zutphen, t.a.v. mevrouw Jacobine de Meij, voorzitter,
email: vriendenhospicezutphen@gmail.com

Continue Reading

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig