Hospice Zutphen

Jaarverslag Hospice

Het Jaarverslag 2016 Hospice Zutphen van Hospice Zutphen en de Vrienden Hospice Zutphen is verschenen. In het voorwoord gaan de voorzitters van beide stichtingen in op de maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk in het hospice: ‘Het hospice is een vrijwilligersorganisatie en kan daardoor bijna 1 op 1 zorg verlenen, waarbij de gast, net als thuis, zoveel mogelijk de eigen regie houdt over zijn leven en verzorging. Dit is alleen mogelijk door de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Of ze zich nu bezig houden met fondsenwerving, zorg geven aan de gasten, ondersteunen bij de administratie, de tuin, boodschappen doen of andere taken vervullen, alle vrijwilligers doen dat met dezelfde instelling: aandacht en zorg geven aan gasten die de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen. De vrijwilligers hebben in 2016 circa 20.000 zorguren besteed aan de gasten. Dat is een maatschappelijke waarde van circa 300.000 euro.’ Lees verder >>> Continue Reading

Anneke Dorhout Mees overleden

Anneke Dorhout MeesMet veel waardering voor haar jarenlange betrokkenheid bij Hospice Zutphen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Anneke Dorhout Mees (14 augustus 1925 – 19 oktober 2017). 

Hospice Zutphen opende in 1997 haar deuren. Anneke Dorhout Mees nam daartoe het initiatief.

Zij verrichtte pionierswerk in een tijd dat nog bijna niemand van het woord hospice had gehoord.

Zij richtte de Stichting Mensen in de Knel op en maakte het daarmee mogelijk dat er in Brummen en later in Zutphen een hospice kwam.

Zonder zichzelf ooit op de voorgrond te stellen investeerde zij haar tijd en geld vanuit liefdevolle betrokkenheid bij andere mensen.

Wij zijn haar daar heel dankbaar voor.

Stichting MIK (Mensen In de Knel)        Aleid van Hasselt

Stichting Hospice Zutphen                      Pieter H. de Jong

Stichting Vrienden Hospice Zutphen    Adriaan van Oosten

Continue Reading

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig