Hospice Zutphen

Profiel penningmeester bestuur Hospice Zutphen

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals- thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor familie en mantelzorgers blijft er alle ruimte om daar zelf een aandeel in te houden en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Het hospice is er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of financiële draagkracht.

De penningmeester heeft naast de gebruikelijke bestuurstaken de verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken binnen het hospice en het gebouw. Hij of zij is lid van de financiële driehoek, verder bestaande uit het hoofd administratie en de penningmeester van de Stichting Vrienden, en neemt deel aan vergaderingen en overlegsituaties.
Hij of zij is, net als de rest van het bestuur, vrijwilliger en heeft affiniteit met het hospice en onderschrijft de visie, de missie en de doelstellingen. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren, verpleegkundigen en bestuursleden.
Het hospice is een bijna-zoals-thuis huis, dat draait op een honderdtal zeer gedreven vrijwilligers, twee coördinatoren een geestelijk verzorger en een vast team verpleegkundigen.

De financiële situatie is gezond, mede door de steun van de Stichting Vrienden Hospice Zutphen (gastenfonds).
De administratie is handen van het hoofd administratie met twee financieel-administratief medewerkers en drie secretarieel-administratief medewerkers ( allen parttime en vrijwilliger). De administratie wordt gedaan met een online Exact pakket.

Een specifiek aandachtsgebied is het pand dat eigendom is van de Stichting Hospice. De penningmeester geeft leiding aan de werkgroep Onroerend Goed.

Functieprofiel

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:
– academisch werk- en denkniveau
– bestuurlijke ervaring
– op strategisch niveau kunnen denken en handelen
– leidinggevende capaciteiten
– goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
– sociale vaardigheden
– analytische vaardigheden voornamelijk voor financiële zaken
– affiniteit met een hospice en haar omgeving

Hij of zij
– is integer
– heeft empathisch vermogen
– werkt graag in teamverband, heeft ervaring in het werken met vrijwilligers
– kan enthousiasmeren
– heeft ook overdag tijd
– bij voorkeur woonachtig in omgeving van Zutphen.
– in het bezit van een VOG
– beschikt over een relevant netwerk (subsidiegevers, gemeente/ politiek, serviceclubs)
– heeft ervaring als penningmeester in een complexere omgeving.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester,
Mr. W. J. Tiggeler, tel. 0573- 402224 email: willemtiggeler@gmail.com.

Reageren
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van CV, te sturen naar Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. De Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of naar mevrouw H.A.G. de Bruin, secretaris, via email hdebruin@planet.nl.

Continue Reading

Hospice Zutphen zoekt een penningmeester m/v

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals- thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor familie en mantelzorgers blijft er alle ruimte om daar zelf een aandeel in te houden en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Het hospice is er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of financiële draagkracht.

In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid zijn wij op zoek naar een penningmeester. De bestuursleden van het hospice hebben affiniteit met het hospice en zijn net als de rest van het team vrijwilliger. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.

Meer informatie
Er is een uitgebreid profiel beschikbaar met informatie over de functie-inhoud en de functie-eisen. Ook kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, Mr. W.J. Tiggeler, tel. 0573-402224, email: willemtiggeler@gmail.com .

Reageren
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van C.V., te sturen naar: Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of naar mevrouw H.A.G. de Bruin, secretaris, email: hdebruin@planet.nl Continue Reading

Functiebeschrijving hoofd administratie

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals- thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor familie en mantelzorgers blijft er alle ruimte om daar zelf een aandeel in te houden en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Het hospice is er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of financiële draagkracht.

Doel van de functie
Het hoofd administratie is verantwoordelijk voor de voortgang van financieel-administratieve processen ten behoeve van Stichting Hospice Zutphen en de Stichting Vrienden Hospice Zutphen en ondersteunt de besturen en de coördinatoren op financieel-administratief terrein. De afdeling administratie verricht financiële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van beide stichtingen.

Organisatorische positie
Het hoofd administratie maakt deel uit van en geeft leiding aan het team vrijwilligers op de afdeling administratie en rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur van Hospice Zutphen en aan het bestuur van Vrienden van het Hospice.

Taken
De taken van het hoofd administratie zijn:

1. Financieel-administratieve werkzaamheden
• controleert de financiële administratie van Hospice Zutphen en van Vrienden van Hospice Zutphen
• stelt de begroting voor het Hospice Zutphen samen op basis van de input van de werkgroepen
• genereert gegevens uit het administratieve systeem en stelt (periodiek of op aanvraag) overzichten op
• stelt de jaarrekening op van Hospice Zutphen en van Vrienden Hospice Zutphen
• verzamelt gegevens / informatie m.b.t. personeelskosten en salarisadministratie
• registreert en ‘bewaakt’ verzekeringen
• signaleert onvolkomenheden of onjuistheden
• signaleert administratieve knelpunten

2. Coördineren en leidinggeven
• coördineert en delegeert de werkzaamheden van de afdeling
• geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling
• voert regelmatig werkoverleg met het afdelingsteam
• houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers van de afdeling
• informeert medewerkers over lopende zaken

3. Overig
• respecteert de visie, missie en waarden van Hospice Zutphen
• houdt eigen kennis en vaardigheden bij

Functie-eisen
De functie-eisen zijn:

Attitude
• dienstbaar zijn
• persoonlijke, sterke kanten inzetten

Kennis hebben van / kunnen werken met
• ervaring met financieel/administratieve werkzaamheden
• opleiding op hbo-niveau
• heeft kennis van salarisadministratie, wet- en regelgeving daaromtrent
• heeft kennis van administratieve processen, werkprocessen en de boekhouding van een organisatie
• kantoorapparatuur (computer, kopieerapparaat, telefoon)
• de gebruikelijke automatiseringsprogramma’s

Zelfstandigheid
• het hoofd administratie kan eigen taken zelfstandig uitvoeren

Sociale vaardigheden
• teamspeler

Specifieke kenmerken
• goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• leidinggevende capaciteiten
• analytisch vermogen
• accuraat
• stressbestendig
• tactvol
• integriteit in het omgaan met vertrouwelijke informatie
• flexibel inzetbaar (circa 2 x 4 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden).
• het hospice verlangt een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Willem Tiggeler, tel. 0573-402224 of 06-11129446.

Aanmelden
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van CV, te sturen naar Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of naar mevrouw H.A.G. de Bruin (secretaris), via e-mail: hdebruin@planet.nl .

Continue Reading

Hospice Zutphen zoekt een hoofd administratie m/v

Wegens vertrek van de huidige medewerker is het hospice op zoek naar een hoofd administratie. De administratief medewerkers van het hospice hebben affiniteit met het hospice en zijn net als de rest van het team vrijwilliger. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden. We verwachten dat het hoofd administratie flexibel inzetbaar is, voor circa 2 x 4 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden.

Er is een uitgebreide functiebeschrijving beschikbaar. Ook kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, Mr. W.J. Tiggeler, tel. 0573-402224, email: willemtiggeler@gmail.com

Reageren
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van CV, te sturen naar: Stichting  Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of naar mevrouw H.A.G. de Bruin, secretaris via email naar hdebruin@planet.nl .

Continue Reading

Jaarverslag Hospice

Het Jaarverslag 2016 Hospice Zutphen van Hospice Zutphen en de Vrienden Hospice Zutphen is verschenen. In het voorwoord gaan de voorzitters van beide stichtingen in op de maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk in het hospice: ‘Het hospice is een vrijwilligersorganisatie en kan daardoor bijna 1 op 1 zorg verlenen, waarbij de gast, net als thuis, zoveel mogelijk de eigen regie houdt over zijn leven en verzorging. Dit is alleen mogelijk door de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Of ze zich nu bezig houden met fondsenwerving, zorg geven aan de gasten, ondersteunen bij de administratie, de tuin, boodschappen doen of andere taken vervullen, alle vrijwilligers doen dat met dezelfde instelling: aandacht en zorg geven aan gasten die de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen. De vrijwilligers hebben in 2016 circa 20.000 zorguren besteed aan de gasten. Dat is een maatschappelijke waarde van circa 300.000 euro.’ Lees verder >>> Continue Reading

Anneke Dorhout Mees overleden

Anneke Dorhout MeesMet veel waardering voor haar jarenlange betrokkenheid bij Hospice Zutphen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Anneke Dorhout Mees (14 augustus 1925 – 19 oktober 2017). 

Hospice Zutphen opende in 1997 haar deuren. Anneke Dorhout Mees nam daartoe het initiatief.

Zij verrichtte pionierswerk in een tijd dat nog bijna niemand van het woord hospice had gehoord.

Zij richtte de Stichting Mensen in de Knel op en maakte het daarmee mogelijk dat er in Brummen en later in Zutphen een hospice kwam.

Zonder zichzelf ooit op de voorgrond te stellen investeerde zij haar tijd en geld vanuit liefdevolle betrokkenheid bij andere mensen.

Wij zijn haar daar heel dankbaar voor.

Stichting MIK (Mensen In de Knel)        Aleid van Hasselt

Stichting Hospice Zutphen                      Pieter H. de Jong

Stichting Vrienden Hospice Zutphen    Adriaan van Oosten

Continue Reading

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig