Hospice Zutphen

Dagelijkse leiding en bestuur

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van de coördinatoren Kathy de Vries en Tineke Breuer. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere professionele zorgverleners samen één team vormen. 

Zij zijn het aanspreekpunt voor familie en naasten. Met hen heeft u de eerste oriënterende gesprekken. Met vragen en wensen bent u bij hen van harte welkom.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die voor een periode van 3 jaar zijn aangesteld. Verlenging is mogelijk met maximaal 3 jaar.

De bestuursleden zijn:
– Pieter de Jong (voorzitter)
– Hilda de Bruin (secretaris)
– Michiel van Alphen (penningmeester)
– Gert Meijboom (communicatie en publiciteit)
– Maarten van der Kroef (zorg en begeleiding)

 

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig