Hospice Zutphen

Hospice zoekt geestelijk verzorger m/v

Hospice Zutphen heeft sinds 2015 heeft een geestelijk verzorger. Deze geeft vorm en inhoud aan de geestelijke en spirituele zorg aan onze gasten en hun naasten tijdens het verblijf in het hospice. Wegens vertrek van de huidige medewerker is het hospice op zoek naar een geestelijk verzorger, die 8 uur per week beschikbaar is.

Het Hospice Zutphen is een ‘bijna-zoals-thuis-huis’ waar vijf gasten kunnen verblijven. In Hospice Zutphen bieden opgeleide vrijwilligers liefdevolle zorg en ondersteuning aan de gasten en hun naasten. Dit in samenwerking met aanvullende beroepsmatige zorg door verpleegkundigen en huisartsen, gecoördineerd door het hospice.

We onderscheiden drie pijlers van zorg: de lichamelijke, psychosociale en de spirituele. Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel binnen de palliatieve terminale zorg. Spiritualiteit heeft te maken met zingeving. Rondom sterven en dood spelen religie en spiritualiteit vaak een wezenlijke rol. Het belangrijkste aspect van spirituele zorg is: ‘Een klimaat van attente aandacht’. Hierbij is het bieden van ondersteuning in het zoeken naar en vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen van groot belang.

Zingeving

Een geestelijk verzorger is specialist op het gebied van zingevingvragen. Bij het individuele proces van zingeving en zinervaring kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen een wezenlijke rol spelen. Een geestelijk verzorger is in staat om vorm en inhoud te geven aan overgangsmomenten in het leven van mensen. Op basis van zijn/haar functie kan een geestelijk verzorger op eigen initiatief contact leggen met de gast en/of zijn naasten en met medewerkers.

Een geestelijk verzorger is verantwoordelijk voor het bieden van geestelijke zorg, afgestemd op de behoefte van de gast of, indien gewenst,van familie en naasten en van medewerkers. Een geestelijk verzorger gaat uit van gelijkwaardigheid van de mensen met en voor wie hij/zij werkzaam is. Hij/zij werkt vanuit respect voor en met in acht neming van de levensbeschouwelijke opvattingen van de gast, familie en medewerkers.

Voor deze functie is het belangrijk dat de kandidaat: 

 • flexibel inzetbaar is;
 • zowel zelfstandig als in een team kan functioneren;
 • in staat is om in de palliatieve fase gasten en hun naasten te ondersteunen bij het evalueren van hun leven en dit af te sluiten.

Functie-eisen

Het Hospice Zutphen zoekt een geestelijk verzorger die:

 • een academisch werk- en denkniveau heeft;
 • een functiegerichte opleiding op het gebied van theologie, humanistiek of anderszins heeft
  gevolgd;
 • professionele en ambtshalve begeleiding van en ondersteuning aan gasten en naasten
  bij hun zingeving en spiritualiteit kan verlenen. Dit vanuit en op basis van geloofs- en
  levensovertuiging;
 • professionele adviezen betreffende ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten aan
  betrokkenen in het hospice kan verstrekken;
 • aandachtig, liefdevol en luisterend aanwezig kan zijn;
 • niet sturend is;
 • een diepere laag kan signaleren;
 • de balans bewaart tussen afstand en nabijheid;
 • integer is en vertrouwen biedt;
 • begrijpt en steunt;
 • spirituele counselingsvaardigheden bezit;
 • een open visie en instelling heeft;
 • beschikt over basiskennis van de religies;
 • kennis hebben van de presentiebenadering en deze onderschrijven;
 • twee keer per jaar de herdenkingsbijeenkomsten organiseert;
 • bij voorkeur lid is van de beroepsgroep VGVZ.

We bieden naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Hilda de Bruin, tel. 0575-469555 of email: hdebruin@planet.nl.

Solliciteren
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van CV voor 15 februari 2018, te sturen naar Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of via email naar hdebruin@planet.nl .

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig