Hospice Zutphen

We zoeken een hoofd administratie

Wegens vertrek van de huidige medewerker is het hospice op zoek naar een hoofd administratie. De administratief medewerkers van het hospice hebben affiniteit met het hospice en zijn net als de rest van het team vrijwilliger. Naast de voldoening die ‘een bijdrage leveren’ geeft, bieden we uitdaging en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden. We verwachten dat het hoofd administratie flexibel inzetbaar is, voor circa 2 x 4 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden.

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals- thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor familie en mantelzorgers blijft er alle ruimte om daar zelf een aandeel in te houden en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben. Het hospice is er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of financiële draagkracht.

Doel van de functie
Het hoofd administratie is verantwoordelijk voor de voortgang van financieel-administratieve processen ten behoeve van Stichting Hospice Zutphen en de Stichting Vrienden Hospice Zutphen en ondersteunt de besturen en de coördinatoren op financieel-administratief terrein. De afdeling administratie verricht financiële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van beide stichtingen.

Organisatorische positie
Het hoofd administratie maakt deel uit van en geeft leiding aan het team vrijwilligers op de afdeling administratie en rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur van Hospice Zutphen en aan het bestuur van Vrienden van het Hospice.

Taken
De taken van het hoofd administratie zijn:

1. Financieel-administratieve werkzaamheden
• controleert de financiële administratie van Hospice Zutphen en van Vrienden van Hospice Zutphen
• stelt de begroting voor het Hospice Zutphen samen op basis van de input van de werkgroepen
• genereert gegevens uit het administratieve systeem en stelt (periodiek of op aanvraag) overzichten op
• stelt de jaarrekening op van Hospice Zutphen en van Vrienden Hospice Zutphen
• verzamelt gegevens / informatie m.b.t. personeelskosten en salarisadministratie
• registreert en ‘bewaakt’ verzekeringen
• signaleert onvolkomenheden of onjuistheden
• signaleert administratieve knelpunten

2. Coördineren en leidinggeven
• coördineert en delegeert de werkzaamheden van de afdeling
• geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling
• voert regelmatig werkoverleg met het afdelingsteam
• houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers van de afdeling
• informeert medewerkers over lopende zaken

3. Overig
• respecteert de visie, missie en waarden van Hospice Zutphen
• houdt eigen kennis en vaardigheden bij

Functie-eisen De functie-eisen zijn: Attitude • dienstbaar zijn
• persoonlijke, sterke kanten inzetten

Kennis hebben van / kunnen werken met
• ervaring met financieel/administratieve werkzaamheden
• opleiding op hbo-niveau
• heeft kennis van salarisadministratie, wet- en regelgeving daaromtrent
• heeft kennis van administratieve processen, werkprocessen en de boekhouding van een organisatie
• kantoorapparatuur (computer, kopieerapparaat, telefoon)
• de gebruikelijke automatiseringsprogramma’s

Zelfstandigheid
• het hoofd administratie kan eigen taken zelfstandig uitvoeren

Sociale vaardigheden
• teamspeler

Specifieke kenmerken
• goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• leidinggevende capaciteiten
• analytisch vermogen
• accuraat
• stressbestendig
• tactvol
• integriteit in het omgaan met vertrouwelijke informatie
• flexibel inzetbaar (circa 2 x 4 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden).
• het hospice verlangt een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Aanmelden
Bij interesse verzoeken wij u uw schriftelijke reactie, voorzien van CV, te sturen naar Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P.H. de Jong, voorzitter, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen of naar mevrouw H.A.G. de Bruin (secretaris), via e-mail: hdebruin@planet.nl . Bij hen kunt u ook terecht voor aanvullende informatie.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig