Hospice Zutphen

Over het hospice

Een hospice is er voor zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht leeftijd, religie of financiële draagkracht. U of de mensen uit uw omgeving kunnen een beroep op het hospice doen als de behandelend arts verwacht dat u of uw familielid niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.

Omstandigheden in de thuissituatie kunnen voor u aanleiding zijn om voor het hospice te kiezen, waar onze zorgvrijwilligers de zorg kunnen overnemen. Er blijft alle ruimte voor u als familie en/of mantelzorgers om daar zelf een aandeel in te hebben en het geeft u de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben.

Continue Reading

Verblijfskosten

Het hospice vraagt aan u  een eigen bijdrage van minimaal € 50,00 per dag, bestemd voor verblijfskosten en levensbehoeften (eten en drinken, de was, schoonmaak van de kamer, enzovoorts). Als u aanvullend verzekerd bent is het vaak mogelijk om een deel van dit bedrag bij uw zorgverzekering te declareren. Wij adviseren u om dit altijd na te vragen. De eigen bijdrage mag nooit een belemmering zijn voor opname in het hospice.
Wanneer u niet in staat bent de eigen bijdrage (geheel) te betalen, kunt u een beroep doen op het gastenfonds.
Dankzij het gastenfonds is het hospice toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

Continue Reading

Handige links

Algemene informatie over langdurige palliatieve zorg
Algemene informatie van het Zorgverzekerings Informatie Centrum

Thuiszorg-organisatie Acare
Een vast team verpleegkundigen van Acare is werkzaam in Hospice Zutphen.

Palliatief Netwerk Zutphen en omstreken
Het netwerk van palliatieve zorginstellingen in Zutphen en omstreken waar Hospice Zutphen onderdeel van is.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Koepelorganisatie van vrijwilligersorganisaties werkzaam in de terminale palliatieve zorg.

Naoberhulp
24-uurs vrijwilligerszorg aan huis voor palliatieve terminale patiënten.

 

 

 

Continue Reading

Aanmelden

Om te beoordelen of een opname in Hospice Zutphen een passende oplossing voor u of uw familielid is kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren voor een oriënterend gesprek.

Wanneer u tot een opname wilt overgaan vindt een persoonlijk gesprek plaats met een van de coördinatoren waarin uw zorgvraag wordt besproken. Deze zorgvraag dient als leidraad voor de zorg die wij u in het hospice zullen geven.

De beslissing of u daadwerkelijk kunt worden opgenomen wordt door de coördinator genomen mede na overleg met uw behandelaar. Dit hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van bedden maar ook of wij de kwaliteit van de voor u benodigde zorg kunnen waarborgen.

Continue Reading

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig