Hospice Zutphen

Corona-virus

 

Corona-virus

Ook in  het Hospice hanteren wij strenge maatregelen om te voorkomen dat het Corona-virus zich verder kan verspreiden.

Wij vragen van iedereen die het Hospice bezoekt om vòòr binnenkomst de handen te reinigen en van iedereen 1½ meter afstand te houden.

Kom NIET op bezoek wanneer u grieperig of verkouden bent, of in aanraking bent geweest met iemand die met (mogelijk) Corona-besmet is. Deze regel geldt ook voor alle medewerkers.

Verder hanteren wij een lijst van maatregelen, waarvan onderstaande regels voor u als bezoeker van belang zijn:

  • Er mogen max 2 personen per dag per gast op bezoek komen
  • Er mogen geen jongeren onder de 20 jaar op bezoek komen
  • Vooraf bij binnenkomst handen reinigen met Alcohol, dispenser hangt naast de bel
  • Ook op de kamer geldt: geen handen schudden of knuffelen, houdt ook hier 1½ m afstand
  • Bezoek gaat meteen naar de kamer, als er vragen zijn kan  men bellen en niet naar de keuken komen
  • Koffie/thee wordt op de kamer gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Onze gasten mogen wanneer hun situatie dit toelaat de maaltijden met elkaar in de keuken gebruiken, ook hier hanteren we de 1½ m onderlinge afstand.  Er is daarbij altijd een zorgvrijwilliger aanwezig.

Met deze maatregelen proberen we onze gasten en de mensen die in het Hospice werken zo goed mogelijk te beschermen.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen: tel. 0575-566333

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig