Hospice Zutphen

Verblijfskosten

Het hospice vraagt aan u  een eigen bijdrage van minimaal € 50,00 per dag, bestemd voor verblijfskosten en levensbehoeften (eten en drinken, de was, schoonmaak van de kamer, enzovoorts). Als u aanvullend verzekerd bent is het vaak mogelijk om een deel van dit bedrag bij uw zorgverzekering te declareren. Wij adviseren u om dit altijd na te vragen. De eigen bijdrage mag nooit een belemmering zijn voor opname in het hospice.
Wanneer u niet in staat bent de eigen bijdrage (geheel) te betalen, kunt u een beroep doen op het gastenfonds.
Dankzij het gastenfonds is het hospice toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

Hospice Zutphen is aangesloten bij Palliatief Netwerk Achterhoek.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig