Hospice Zutphen

Verblijfskosten

Het hospice vraagt aan iedere gast een eigen bijdrage van minimaal € 50,00 per dag, bestemd voor verblijfskosten en levensbehoeften (eten en drinken, de was, schoonmaak van de kamer, enzovoorts). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de gast.
De eigen bijdrage is nooit een belemmering voor opname in het hospice.
Wanneer gasten kunnen aantonen dat zij de eigen bijdrage niet (geheel) kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen op het gastenfonds.
Dankzij het gastenfonds is het hospice toegankelijk voor elke gast, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig