Hospice Zutphen

Verblijfskosten

Het hospice vraagt aan u  een eigen bijdrage van minimaal € 50,00 per dag, bestemd voor verblijfskosten en levensbehoeften (eten en drinken, de was, schoonmaak van de kamer, enzovoorts). Als u aanvullend verzekerd bent is het vaak mogelijk om een deel van dit bedrag bij uw zorgverzekering te declareren. Wij adviseren u om dit altijd na te vragen. De eigen bijdrage mag nooit een belemmering zijn voor opname in het hospice.
Wanneer u niet in staat bent de eigen bijdrage (geheel) te betalen, kunt u een beroep doen op het gastenfonds.
Dankzij het gastenfonds is het hospice toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig