Hospice Zutphen

Visie en missie

Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van het hospice vinden het van groot belang om als één team te functioneren. Daartoe hebben wij een gezamenlijke visie en missie geformuleerd en de voor ons belangrijkste kernwaarden vastgesteld. Onze missie is voor ons zowel het doel als de inspiratie van waaruit wij met zijn allen werkzaam zijn.

 

Onze visie:

Een beschaafde samenleving zorgt dat ieder mens een waardig levenseinde kan hebben.

Onze missie:

Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, bieden opgeleide vrijwilligers
in ons ‘bijna-zoals-thuis-huis’, liefdevolle zorg en ondersteuning in samenwerking met aanvullende zorg, gecoördineerd door het hospice.

Onze kern waarden

Betrokken
Deskundig
Dienstbaar
Respectvol
Veilig
Vrijwillig

Beleidsnota 2020-2024

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig