Hospice Zutphen

Stichting Vrienden

Bestuur Vrienden Hospice ZutphenDe Stichting Vrienden Hospice Zutphen ondersteunt het werk van Hospice Zutphen materieel en financieel.

Net als Hospice Zutphen is de Vriendenstichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI), geregistreerd onder de nummers KVK 41042865 en RSIN/FI 8060.44.597.

Het betekent voor u, dat een donatie, gift of schenking aan de stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is (zie www.anbi.nl). Voor de ANBI-stichting betekent het dat er geen belasting verschuldigd is over de ontvangen donatie, gift, schenking of erfstelling.

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit vier vrijwilligers: – Jacobine de Meij (voorzitter) – Judith Kroes (secretaris) – Jan Fikken (penningmeester) – Marco Lichtenberg (fundraising)

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig