Hospice Zutphen

Dagelijkse leiding en bestuur

De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de coördinatoren Kathy de Vries en Tineke Breuer. Zij zorgen ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere professionele zorgverleners samen één team vormen.

Kathy en Tineke zijn het aanspreekpunt voor u, uw familie en naasten. Met hen heeft u de eerste oriënterende gesprekken. Met vragen en wensen bent u bij hen van harte welkom.

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers die voor een periode van 3 jaar zijn benoemd. Verlenging is mogelijk met maximaal 3 jaar.

De bestuursleden zijn: – Jan Bouwman (voorzitter) – Alja Boer (secretaris) – Michiel van Alphen (penningmeester) – Maarten van der Kroef (zorg en begeleiding) – Anneke Parent (hrm)

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig