Hospice Zutphen

Steun het Hospice

De zorg die in het Hospice wordt gegeven, brengt veel kosten met zich mee. Gelukkig is er financiering door overheid en zorgverzekeringen. Daarnaast zijn er aanvullende financiën noodzakelijk om het comfort van de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Uw steun is daarom van harte welkom. Als u een financiële bijdrage wilt leveren is het goed te weten dat de Vriendenstichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Geregistreerd onder de nummers KVK 41042865 en RSIN/FI 8060.44.597. 

Het betekent voor u, dat een donatie, gift of schenking aan de stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is (zie www.anbi.nl en ons ANBI formulier). Voor de ANBI-stichting betekent het dat er geen belasting verschuldigd is over de ontvangen donatie, gift, schenking of erfstelling.

Naast een eenmalige bijdrage kunt op de volgende manieren financieel steunen.

Vriend worden of doneren
U kunt vriend worden van de ‘Stichting Vrienden hospice Zutphen’. Dit houdt in dat u ons jaarlijks steunt met minimaal €20,-.  U wordt vriend door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen. Uw gift of donatie stellen wij bijzonder op prijs! Graag zouden wij u daarom willen bedanken voor uw bijdrage en de email-nieuwsbrief toesturen. Vandaar dat wij ook uw adres en e-mailadres vragen. U bent niet verplicht dit in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Natuurlijk is een éénmalige schenking is ook van harte welkom!
Onze bankrelatie is NL 22 ABNA 0513 679 960.

Periodieke schenkingen
Periodieke schenking van een vast bedrag gedurende minimaal vijf achtereenvolgende jaren kan voor de gever fiscaal interessant zijn. Om periodieke giften van de belasting te kunnen aftrekken is geen notariële akte meer nodig. Tegenwoordig voldoen de volledig ingevulde formulieren van de Belastingdienst. Klik op Periodieke Schenking voor het formulier op de website van de Belastingdienst.

Erven en nalaten
De Stichting Vrienden van Hospice Zutphen kunt u als begunstigde opnemen in uw testament. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw notaris. Wij zijn een ANBI-erkende stichting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor meer informatie klik hier voor de website van de belastingdienst.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig