Hospice Zutphen

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden Hospice Zutphen ondersteunt het werk van Hospice Zutphen materieel en financieel.

Net als Hospice Zutphen is de Vriendenstichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI), geregistreerd onder de nummers KVK 41042865 en RSIN/FI 8060.44.597.

Het betekent voor u, dat een donatie, gift of schenking aan de stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is (zie www.anbi.nl). Voor de ANBI-stichting betekent het dat er geen belasting verschuldigd is over de ontvangen donatie, gift, schenking of erfstelling.

Het bestuur van De Vrienden bestaat uit zes vrijwilligers: – Jacobine de Meij (voorzitter) – Marlies Snijders (secretaris) – Frank Hendriks (penningmeester) – Yvonne Besselink – Anneke Parent – Marco Lichtenberg

Laatste nieuws:

In december zijn De Vrienden een crowfund-actie gestart om een airco-installatie voor het hele hospice mogelijk te maken. Doet u ook mee? Meer informatie kunt u vinden op: https://stichting-vrienden-hospice-zutphen.kentaa.nl/, op https://youtu.be/4flmdkWf4wU of scan de hier onderstaande QR-code.

 

Jaarrekening 2020 van de Stichting Vrienden Hospice Zutphen

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig